Д-р Ваня Кастрева: Осигуряването на сигурна и безопасна среда, включително в киберпространството, е от основополагащо значение за децата, учениците и младите хора

Осигуряването на сигурна и безопасна среда за живот, развитие, обучение и възпитание на децата, учениците и младите хора, включително в киберпространството, е от основополагащо значение за създаването на нужните предпоставки за гарантирането на нашето собствено бъдеще като държава и нация. Именно тези млади хора са бъдещето, което ние градим и на което се надяваме. Това каза началникът на Регионалното управление на образованието – София-град (РУО – София-град) д-р Ваня Кастрева по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ и допълни, че именно РУО – София-град първи започна усилена работа в тази насока.

Всяка епоха и всяко време са съпътствани от своите предизвикателства, трудности, опасности и заплахи. Нашето време не е изключение. А опасностите в киберпространството и новите технологии са тъмната страна на техническия прогрес в съвремието ни, каза още д-р Кастрева.

Уменията за работа с цифрова информация, дигитално-медийната грамотност и критичното мислене трябва да бъдат по-широко застъпени хоризонтално в учебните предмети. Това се обсъжда в работната група, която изготвя нова визия за учебните програми, съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова по време на форума.

В новите учебни програми по компютърно моделиране за 3. и 4. клас и в актуализираните програми по информационни технологии за 5.-10. клас тези теми ще са застъпени със специално посветени уроци на тях. В часовете на класа киберсигурността и кибертормозът също са част от задължителните теми.

Във връзка с проблемите, свързани с киберсигурността и кибертормоза“ децата са особено чувствителни и затова са необходими мерки както за превенция на такива случаи, така и за психологическа подкрепа на пострадалите.

Във форума взеха участие и заместник-кметът на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие Иван Гойчев, заместник-председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента Мюмюн Мюмюн, представители на МВР, Агенцията за закрила на детето и други институции. Организатори са Българската академия за сигурност и медия „Стандарт“.