Д-р В. Кастрева е отличена с грамота за активно сътрудничество в социалното партниране със Синдиката на българските учители

Д-р Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители връчи на д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град, грамота за активно сътрудничество и личен принос в развитието и  усъвършенстването на социалното партниране със Синдиката на българските учители.

СБУ проведе днес обучение за „Съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2024 г.“