Езиковите предизвикателства за учениците на 9. ФЕГ

Доц. д-р Георги Жечев, преподавател по фонетика и фонология на френския език в СУ „Св. Климент Охридски“, бе гост-лектор в часа по френски език на 12. В клас. Той говори за съвременните предизвикателства пред съхранението и развитието на езика.

Преподавателят от Софийския университет разкри още трудностите, с които френският език се сблъсква във времето на глобализацията, когато английският, превърнал се в предпочитано средство за международно общуване, прогресивно навлиза в езиковите пространства на други общества и променя развитието на собствените им езици.

Учениците направиха уместен паралел между взаимоотношенията френски – английски и български – английски език. Наличието на сравнително лесно усвоим и изключително разпространен език за международно общуване далеч не е недостатък, подчерта доц. Георги Жечев. От съществено значение обаче е всеки един да има „съвест по отношение на богатствата и красотите на майчиния си език“ и да опазва и предава езиковото си наследство, допълни той.