Еко-обучение за ученици от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 27.10.2020 год. нашите партньори от Лесотехнически университет – София в лицето на доц. Елена Цветкова и инж. Христина Стефанова представиха в сградата на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ пред учители и ученици от 8а  клас, специалност ,,Екология и опазване на околната среда“ проект 2018-1-BG01-KA201-047856 ,,Устойчиво и достъпно еко-обучение за училища“.

Учениците се запознаха с това как младите хора трябва да извършват забавно, ориентирано към действие и социално отговорно обучение, и да бъдат ангажирани днес, за да опазят климата утре!