Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Учени от Физическия факултет на СУ „ Св. Кл. Охридски “ представиха основите на физиката на плазмата и увод в принципите на термоядрения синтез пред учители в рамките на European Fusion Teacher Day 2023.

На 06 октомври онлайн се проведе международното събитие European Fusion Teacher Day 2023, насочено към учители по физика и природни науки от гимназиален и прогимназиален етап. В рамките на специална българска сесия учени от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ запознаха всички участници с основни теми от областта на физиката на плазмата и на термоядрения синтез. Организатори на събитието са Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet), в партньорство с водещи образователни и научни институции в света. Координатори на българското участие са Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Съюзът на физиците в България.