“Еразъм ден”- 2022

 

На 13.10.2022 г, в 19.СУ “Елин Пелин” се проведе “Еразъм ден”, част от инициативатa на Европейската комисия  „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). През 2022 г. #ErasmusDays се организират в чест на 35-годишнината от създаването на комисията и Европейската година на младежта с мотото „Споделяне на нашите европейски ценности с младите днес и утре: за тези 35 години и още много предстоящи“. Към момента  има регистрирани около 6281 събития в цяла Европа и по света.Този международен празник се основава на много проста концепция: в рамките на три конкретни дни се популяризират европейските ценности, ползите от мобилността и резултатите от проекти по Еразъм+, за да се повиши информираността на гражданите, заинтересованите страни, медиите и политиците.

Целта на “Еразъм ден” като част от глобалната мрежа на програмата е да предостави информация, свързана с разпространение на резултатите по текущи или минали европейски проекти.

Днешното събитието ни даде възможност да се запознаем с наученото от учителите и учениците, взели участие в европейски образователни мобилности по Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2  в сектор Училищно образование през 2022 г.

Общността на 19. СУ “Елин Пелин”, отбеляза огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+ и за първи път организира такова мащабно мероприятие, свързано с разпространение на резултатите по одобрените през последната година пет европейски проекта в училище. На събитието присъстваха гости и представители от РУО – София-град, МОН, директори, учители, университетски преподаватели, Обществен съвет, учители, колеги, родители и ученици, партньори.

Повече информация за дейностите и проектите по Програмата може да намерите в сайта на 19.СУ, секция Еразъм+: https://19su.bg/erasmus/