„Заедно можем, заедно успяваме“ – Проект ERASMUS+ 2020-1-BG01-KA102-078870

Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия успешно финализира проект по програма Erasmus+.  На финалното събитие присъстваха бизнеспартньори от „Колев и Колев“ АД и „Палома Фешън“, както и директори на основни училища.

Проектът е насочен към надграждане на професионалната квалификация и компетентност на преподавателите и специалисти по професионална подготовка от ПГТКИ за едно по съвременно и модерно обучение съобразено с европейските стандарти.  Целите, които ще реализираме са придобиване на професионална квалификация и опит на учителите в участието за мобилност и нови методи на преподаване. Чрез иновациите в методите на преподаване привличане и заинтригуване на вниманието на учениците за един двустранен процес и адаптиране към мултикултурна среда. Запознаване с европейските стандарти, техники, технологии и лаборатории в реални производствени предприятия на преподавателите. Мотивация на учителите за участие и в други проекти, чрез които би могла да се осъвремени материално-техническата база на училището.

Преподавателската мобилност бе реализиране в гр. Римини, Италия. Там бяха посетени фирмите VUILPINARI, ACCIUGHA SPL. UNIPERSSONALE и TEDDY. Посетен беше и обучителен център за специалисти в обувното производство Cercal. Създадена беше възможност за успешно партнъорство между училището и фирми от Италия.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.