Заповед № РД09-1260/ 23.06.2023 г. относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

   Заповед № РД09-1260/ 23.06.2023 г. относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република, както следва:

  1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
  2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)“ – 1 място.
  3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 23.06.2023 г.)