Заповед № РД09-1261/ 23.06.2023 г. относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

 Заповед № РД09-1261/ 23.06.2023 г. относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия, както следва:

1. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)“ – 1 място.
3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 23.06.2023 г.)