Заповед № РД09-249/02.02.2023 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Заповед

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 30 дни от публикуването на обявата включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).