Заповед № РД09-3772/05.08.2022 г. за кадровото осигуряване на БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република и БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

  Заповед № РД09-3772/05.08.2022 г.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 07 септември 2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.