Заповед № РД09-5939/20.12.2022 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

  Заповед № РД09-5939/20.12.2022 г.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 27 януари 2023 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428) (публ. 21.12.2022 г.)