ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в първи клас, Столична община направи следното уточнение:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (СПУПКОУТСО) :

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Предвид създадения ред по повод обявеното извънредно положение, Ви информираме, че при изпращане на заявлението на електронната поща на училището, не е необходимо да го принтирате предварително, подписвате и сканирате (фотографирате).

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такъв, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от СПУПКОУТСО (когато са изискуеми).

Във връзка със стартиране на кампанията за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомяваме, че Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване може да задавате на електронна поща [email protected] или на телефон 02 9433183.

УСПЕШНА И СПОКОЙНА КАМПАНИЯ!