„Земята през различен поглед“ – иновативен урок, представен пред учениците от 5„а“ клас при 171 ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър

На 27.02.2023 год. екипът от педагози при 171 ОУ „Стоил Попов“ – Елеонора Хранова, Диана Стоянчова, Дорина Василева и Светлана Стоянова осъществи урок, включващ в себе си няколко учебни дисциплини: „Български език и литература“, „Човек и природа“, „География и икономика“ и „Технологии и предприемачество“. Свързващата тема на този мултидисциплинарен урок беше „земята“ през различните понятия, термини и идеи на няколко учебни дисциплини, като г-жа Мария Божилова – педагог и заместник-директор, умело водеше стъпка по стъпка нишката на общата тема.

Директорът на училището г-жа Канелия Костова откри урока, като представи гостите на събитието – кмета на район Нови Искър г-жа Даниела Райчева и нейния екип, скъпи бивши учители, много родители и колеги. Прозвуча стихотворението на Найден Вълчев „Българска земя“, подготвено от петокласниците. Г-жа Костова даде думата на учениците от 4.клас, които със знанията си по темата „Планетата Земя“ показаха как се осъществява връзката между начален и прогимназиален етап по учебния предмет „Човек и природа“. Последва развитието на същите идеи, но вече разширени в 5.клас и представени по интерактивен начин от г-жа Хранова – „Планетата Земя – нашият дом във Вселената“. От космическите простори и мястото на Земята в Слънчевата система г-жа Стоянчова насочи мислите и активността на учениците към земните недра – „Взаимодействието между земните обвивки“. Последва стесняване на гледната точка и езиков акцент върху думата „земя“, представен от г-жа Василева – петокласниците построиха „Дома на нашия език“ и през него изследваха тази дума, на базата на своите езикови познания. Г-жа Стоянова предложи практическо занимание на учениците с темата „Декоративни растения и билки“, в което те показаха уменията си да работят екипно, като засадиха билки и подправки в реална почвена среда.

Не по-малко вдъхновени от учителите си бяха и самите петокласници – активни, знаещи и можещи. Пламенно, запята от всички ученици и гости, прозвуча като финал песента „Де е България“. Вазовото слово пали и въодушевява! Възторгът в очите на децата показа правилната посока, в която всички заедно е нужно да растем, градим и творим по един съвременен начин в учебния процес. Знанието и радостта от него трябва да вървят ръка за ръка.