Избор на изпълнител за организиране на обучителен семинар в периода от 25.03.2024 г. – 27.03.2024 г.

Изх. № РУО1-5909/22.02.2024 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

В изпълнение на годишния план на РУО – София-град  и Дирекция „Образование“ на Столична община за квалификации на директорите на столичните общински детски градини, предстои провеждане на обучителен семинар с директорите в периода от 25.03.2024 г. – 27.03.2024 г. Във връзка с гореизложеното очакваме Вашите оферти за избор на изпълнител за организиране на мероприятието.

Условия, на които да отговаря предложението:

  • 2 нощувки в хотел с минимум 3 (три)  звезди;
  • 1 (една) конферентна зала с капацитет до 200 човека, която да бъде технически оборудвана (озвучаване, мултимедия и флип чарт). По възможност залата да е разположена в хотела, в който ще са настанени участниците;
  • 2 закуски;
  • 2 обяда;
  • 2 вечери;
  • кафе паузи – чай, кафе, минерална вода, сладки;
  • организиран транспорт.

 

Очакван брой на участниците – около 200 човека.

 

Критерии за класиране на предложенията по отношение на организацията:

  • икономически най-изгодната цена за един участник, формирана в съответствие с посочените условия. Цената да е без ДДС.

Срок за внасяне на предложенията до 27.02.2024 г., на адрес: гр. София, ул. Антим I №17, на електронен адрес: [email protected] или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД