Изложба, посветена на живота и делото на Васил Левски

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“, Столична община, откри изложба, посветена на живота и делото на Васил Левски, в която взеха участие учениците от 179 ОУ „Васил Левски“.