Изпити за проверка на способностите

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 9 ч. и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 8,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

  • Изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.;
  • Музика – 22 юни 2021 г.;
  • Спорт – 24 юни 2021 г.

Желаем успех на всички кандидати!