Инициатива за ушиване на предпазни маски

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и необходимостта да си бъдем полезни в тази сложна за всички ни обстановка, екипът на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ под ръководството на инж. Джина Бонева – учител  „просесионална подготовка“ и лице по ЗБУТ в училище,  подема инициатива за ушиване на предпазни маски, според изискванията на компетентните органи. Дълг и отговорност за нас е да помогнем на медиаторите, които са в непосредствен контакт с деца и ученици от семейства в затруднено положение. Нека в тези дни проявим съпричастност един към друг и покажем, че заедно можем повече!