Инициатива на район „Нови Искър“ по изплитане на най-дълга мартеница

1159 метра е дължината на изплетената мартеница от учениците в 179 ОУ „Васил Левски“.

Сплетената в Столична община – район „Нови Искър“ мартеница е дълга 25 550 метра.

Проведената инициативата е под патронажа на г-жа Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“.