„Иновации в действие“ в 17 СУ „Дамян Груев“

В продължение на три дни ,учители и ученици от Смолян и Сливен  обменяха  добри практики в 17 СУ „Дамян Груев“-София, по национална програма „Иновации в действие“ . Благодарение на програмата бе предоставена  възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и не иновативни училища-партньори от цялата страна.