Информация във връзка с обучението по безопасно движение по пътищата (БДП)

Информационна карта за състоянието на обучението по БДП

Прилагане на териториални мерки по БДП

Обобщена информация за осъществения инструктаж