Информация за извършване на превоз на деца и ученици

Изх. № РУО1- 27744/ 26.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ИА „Автомобилна администрация“ с вх. № РУО1-25387/ 03.09.2019 г., моля в срок до 17:00 ч. на 02.10.2019 г. да попълните исканата информация в следния формуляр:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД