Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

Във връзка с писмо № 9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 30.06.2022 г. от 11:00 часа в сградата на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от 103. ОУ „Васил Левски и 75. ОУ „Тодор Каблешков“…

Информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група

Във връзка с изпълнението на т. 3 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група, за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД 09-3212/01.06.2022 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 30.06.2022 г. (четвъртък)…

Национална програма „Отново заедно”

Във връзка с писмо № 9105-247/24.06.2022 г., с вх. № РУО1-24549/27.06.2022 г. Ви уведомявам, че с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година…

Списък на класираните участници в обявените от РУО – София-град конкурси, посветени на 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски, 260 години „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията му за преподобен

Списък на класираните участници в обявените от РУО – София-град конкурси, посветени на 300 години от рождението на Св. Паисий Хилендарски, 260 години „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията му за Преподобен…

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-24357/23.06.2022 г., Ви уведомявам, че с РМС № 392 от 16.06.2022 г. е одобрена „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“…