Обучение за учители по физика – прогимназиален етап, 11-13 март 2024 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6614/28.02.2024 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация“ 2024 г. в периода 11.03.-13.03.2024 г…

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по италиански език

резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по италиански език, проведен на 10.02.2024 г. са публикувани на електронната страница на училището-координатор 105 СУ…

Заключително събитие по проект „Активна зелена Европа“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6546/27.02.2024 г. Ви уведомявам, че на 12 април 2024 г. в Софийската лаборатория за иновации (ул. Сердика № 1, ет. 3) ще се проведе заключителното събитие по проект „Активна зелена Европа“…

Процедура по кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6587/28.02.2024 г. Ви уведомявам, че Столична община обявява процедура по кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта…

Указание за провеждане на национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ и конкурс за рисунка или плакат на тема „Да запазим децата на пътя“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6673/28.02.2024 г., приложено Ви изпращам указания относно провеждане на национална ученическа викторина по безопасност на движението…