Национално състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VІІ клас

Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VІІ клас ще се проведе на 05.06.2021 г. в град София…

Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. приложено Ви изпращам заповед на министъра на образованието и науката за…

Обучение за учители по природи науки

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира на 18.05.2021 г. (вторник) и на 20.05.2021г. (четвъртък)  обучение за учители по природни науки на тема  „Компетентностният подход в обучението по природни науки“…

Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев” — гр. Кърджали

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13346/ 27.04.2021 г. от РУО – Кърджали, приложено ви изпращам Регламент за провеждане на Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев” — гр. Кърджали…

Получаване на материали за ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

На 13.05.2021 г. (четвъртък ) и на 14.05.2021 г. (петък) в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ (бул. „Ситняково“ №21), ще получите изпитните материали за ДЗИ и консумативи за ДЗИ, съгласно приложения график. Подходът за училището е от ул. „Кутловица“ и по изключение ще бъде отворен входът за паркиране в двора на училището…

Оценяване на писмените работи от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-144/10.05.2021 г., вх. № РУО 1-14298/10.05.2021 г., Ви уведомявам, че оценяването на изпитните работи от държавните зрелостни изпити през предстоящата сесия май-юни, учебната 2020/2021 г., ще се осъществи, както следва…