Обучения за учители от училища, в периода 05.-07.08.2024 г. и 07.09.-09.08.2024 г., по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25422/22.07.2024 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. в периода ….

Обучения за учители от училища, в периода 29.-31.07.2024 г. и 31.07.-02.08.2024 г., по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-24836/15.07.2024 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти…

Първа национална научно-практическа конференция на тема „Зелено образование за устойчиво бъдеще “ 28 – 29 октомври 2024 г. в гр. Пазарджик

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22463/01.07.2024 г. от РУО – Пазарджик  Ви уведомявам, че на 28 – 29 октомври 2024 г. в гр. Пазарджик…

Обучения за учители от училища, в периода 22.-24.07.2024 г. и 24.-26.07.2024 г., по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24018/09.07.2024 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти…