Покана за участие в ИНТЕРАКТИВЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за образователен видео репортаж и/или аудио подкаст

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-16085/30.05.2023 г. Ви уведомявам, че  „Националният експертен екип по професионално образование и обучение” към Центъра за развитие на човешките ресурси отправя покана за участие в интерактивен Национален конкурс за образователен видеорепортаж и/или аудио подкаст за ученици от гимназиален етап…

Международна научна конференция на тема „Основи и технически средства за конструиране 2023 г.”

Изх. № РУО1-16410/01.06.2023 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-15614/26.05.2023 г. Ви уведомявам, че в рамките на „Дни на науката“ от 26 до 27.10.2023 г. в Библиотечно-информационния център Техническият университет – София, организира Международна научна конференция на тема „Основи и технически средства за конструиране 2023 г.”. Желанието на организаторите е чрез подобни форуми да се задълбочи връзката…

Програма „Екоучилища“ по съвместен проект на Девин ЕАД и Българско движение „Син Флаг“, подкрепен от МОН и МОСВ

Във връзка с въвеждане на Програма „Екоучилища“ по съвместен проект на Девин ЕАД и Българско движение „Син Флаг“, подкрепен от МОН и МОСВ, приложено Ви предоставям информация за програмата…

Провеждане на стрес-тест и НВО Х клас по ИТИДК

Във връзка с писмо на МОН с вх. №15317/25.05.2023 г. Ви уведомявам, че на 12.06.2023 г. от 14,30 ч. до 15,30 ч. ще се проведе стрес-тест, като целта е учениците, подали заявления за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК) в X клас, да се запознаят с графичния интерфейс и с функционалностите на изпитната система exams.mon.bg…

Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2023 г.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-137/25.05.2023 г., вх. № РУО1-15323/25.05.2023 г., Ви уведомявам, че с оглед на предстоящото изготвяне на Годишния доклад за 2023 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България, в срок до 08.06.2023 г. следва да предоставите информация…

Училищна програма за дарителство, доброволчество и гражданско участие „Научи се да даряваш“ на Български дарителски форум

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15463/26.05.2023 г. Ви уведомявам, че Български дарителски форум продължава и през учебната 2023/2024 г. да работи  по програмата…