„И ние можем да помогнем“

„И ние можем да помогнем“ е успешно реализиран проект, съвместно с ръководството на „Български червен кръст“ и доброволци от „Български младежки червен кръст“ – Столична организация. Обучени са всички ученици oт начален етап в 179  ОУ „Васил Левски“, за оказване на първа помощ и бърза реакция в ситуации, в които са сами – ухапване от куче, повърхностно нараняване, обработване на рана при изгаряне, ужилване от насекомо и действия в рискови моменти. Учениците се запознаха с основните принципи в случаи на инцидент, последователността от стъпки за оказване на първа помощ и осигуряване на безопасност. Проектът завърши с провеждане на състезание с велосипеди апелирайки, към учениците да спортуват безопасно. Всеки ученик от начален етап получи персонален комплект за оказване на първа помощ, тениски с надпис „И ние можем да помогнем“ и светлоотразители за колело на велосипед.

Проектът се финансира от Столична община по „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община – програмен  приоритет: Проекти, насочени към интегриран подход при организиране на спортни дейности в образователните институции, свързани с приобщаващо образование, превенция на отпадането от училище, превенция на агресията и насилието, интеграция на деца със специални образователни потребности и др., създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие на деца и ученици“.