КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-град

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-град

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град приключва без крайно класиране, тъй като явилият се кандидат не се представи успешно.