Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София-град

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел ОМДК, РУО – София-град:

  • Първо място – Атанас Паскалев
  • Второ място – Христо Недялков