Ключът към музиката

Калина Георгиева от столичното 144.СУ и Естел Велиева от 51.СУ получиха грамоти за заетите от тях челни места в Националното състезание „Ключът на музиката“. Те бяха отличени от началника на  РУО-София-град д-р Ваня Кастрева, която им пожела още успехи както в музиката, така и във всички останали творчески посоки.