„Компетентностен подход и умения за иновации“ във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

На 28.06.2023г. Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ организира и проведе информационно събитие на тема „Компетентностен подход и умения за иновации“.

Специални гости на събитието бяха д-р  Емилия Лазарова- заместник-министър на образованието и науката; д-р Янка Такева- председател на СБУ; д-р Ваня Кастрева-началник на РУО-София-град.

Сред поканените бяха преподаватели и ръководители на иновативни столични училища.

Акцентите на събитието бяха свързани с наложената политика за иновации в училище. Участващите панелисти- преподаватели от 2.АЕГ и ученици споделиха добри практики от прилагането и устойчивостта на първата иновация, както и процеса на зараждане и изпълнение на всички след тях. Интегралност, междупредметни връзки, екипност, STEM и STEAM, развиването на компетентностите на учители и ученици чрез въвеждането на модела 1:1 и училище в облака, ползите за развиването на уменията за учене през проектно-базираното обучение бяха водещи теми в презентациите на панелистите.

Официалната част на събитието приключи с представянето на новите иновации, по които 2.АЕГ планира да работи през следващата година и които надграждат всички прилагани досега.

Информационното събитие се пренесе в STEM лабораториите на гимназията с демонстрационни уроци от направлението, както и с посещението на Панаира на науките- ежегодната кулминация на постигнатото от цикъла по природните науки, на която учениците демонстрират наученото през оригинални индивидуални и групови проекти.