Културно-образователна среща в ПГД „ Елисавета Вазова“ с представители на катедра „Германистика и скандинавистика“

На 24.11.2023 г. в Професионална гимназия по дизайн „ Елисавета Вазова“ се състоя културно-образователна среща между катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и учениците от  гимназията, за които немски е първи чужд език.

 

Доц. дфн. Мария Ендрева, ръководител на катедрата по германистика, дискутира с младежите на тема „Защо да изучаваме немски език?“ В представянето беше разгледана ролята на германската култура и икономика в европейския контекст, както и възможностите за кариерно развитие посредством овладяването на чужди езици. След края на срещата учениците изразиха задоволство от новостите, с които се запознаха и възможностите пред тях.

От страна на СУ присъстваха още гл. асистент д-р Деница Димитрова и Жаклин Дибала от Германия, представител на Германската служба за академичен обмен – DAAD.