Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 3214/ 06.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на доц. д-р Марияна Николова-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-2901/ 04.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 08.03.2020 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Тринадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

Организатори на състезанието са факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Съюза на математиците в България-секция „Великотърновски университет“.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за турнира.

 

Приложение:

  1. Обява за провеждането на Тринадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД