Международен ден на търпението

На 25 март  40 СУ „Луи Пастьор“ отбеляза “Международния ден на търпението“ с различни  инициативи и дейности. Проведени бяха онлайн уроци,  презентации, беседи по темата. Направи се и анкета по класове за избор на най-търпелив учител и съученик; организираха състезателни игри,  ролеви игри „Търпение и толерантност“, четоха и обсъждаха притчи и  разкази  (“Притча за търпението и силата на думите“ ; „Притча за търпението“ и др.). Дискусията в час по философия на тема: „В основата на всяка мъдрост е търпението“ предизвика интерес и при гимназистите.

Организирана бе и онлайн среща „Усмихнати лица на екрана“ и една обща снимка; като част от децата си бяха изработили специално за нея символи на търпението и листчета с изписани  послания за търпението.

С инициативите предизвикахме учениците да осмислят необходимостта от  единство и толерантност между хората, от взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни отношения между ученици, родители и учители.