„Мениджър за един ден“ в Регионално управление на образованието – София-град

На 10 май 2022 г. за поредна година Регионално управление на образованието – София-град се включи в най-значимата образователна инициатива и програма на JA Bulgaria и отвори врати за младото поколение мениджъри. Сред 39 кандидати за длъжността на началника на Регионалното управление в тази роля влезе Ваня Дочева – ученичка в девети клас на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“.

Д-р Ваня Кастрева представи на своя млад колега структурата и специфичната роля на институцията в провеждането на държавната политика в сферата на предучилищното и училищното образование. Двете проведоха оперативка на екипа и се запознаха с готовността на столичната образователна система за провеждане на предстоящите ДЗИ и НВО през следващата седмица, решавайки и важни оперативни задачи.

Сядайки в стола на началника на РУО, младият мениджър Ваня Дочева с изненада откри голямата отговорност при решаване на непредсказуеми казуси, вземането на решения и възлагането на задачи на екипа в забележително спокойна работна атмосфера – един от характерните белези на столичната териториална администрация на министъра на образованието и науката.

В края на работния ден д-р Ваня Кастрева пожела на Ваня Дочева да намери верния път за своята личностна и професионална реализация като се бори за постигане на своите мечти и не допуска страха в ситуации, които изискват бързи решения в името на доброто бъдеще! Нека винаги усмивка краси нейния ден!