Министър Красимир Вълчев посети 15 СУ „Адам Мицкевич“

На 11-ти февруари министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, началникът на РУО – София-град  д-р Ваня Кастрева, зам.кметът на район „Надежда“ г-жа Виктория Раловска – Павлова , старши експерт „Образование и социални дейности“ в район „Надежда“  Михаела Ганчева и началник-отдел „Комуникация, дигитализация, програми и проекти“ р-н „Надежда“ Цветелина Стефанова посетиха 15 СУ „Адам Мицкевич“.

Екипът на училището представи резултатите от двегодишната интеграция на STEM лаборатория и 13 интерактивни дъски в образователния процес. В рамките на посещението, гостите разгледаха изцяло обновената сграда на 15 СУ „Адам Мицкевич“, реализирана по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

„Дигитализацията на учебния процес е начин да надграждаме традиционния образователен модел. Виждам изградени дигитални умения сред учениците и учителите в 15 СУ „Адам Мицкевич“, а това е особено важно в днешното динамично време.“, каза министър Красимир Вълчев.

Началникът на РУО-София град д-р Ваня Кастрева по време на срещата и с учениците от 4 клас в 15 СУ „Адам Мицкевич“, подчерта, че изпитите за национално външно оценяване трябва да се възприемат от децата като състезание. „Вие имате достатъчно знания и умения, забравете страха от изпитния формат и покажете най-доброто от себе си“, беше нейният призив към четвъртокласниците.

„Всички учители в 15 СУ „Адам Мицкевич“ имат осигурени дигитални устройства, с което гарантираме качествен образователен процес в онлайн среда. Работим активно, за да се наредим сред образователните лидери – иновативните училища в България.“, каза Ваня Минева, директор на училището. Тя подчерта, че STEM методът на преподаване (Science – Technology – Engineering – Mathematics) се приема отлично от децата поради възможността за активното им участие и обучение чрез практическо приложение в областта на природните науки. Сред многобройните проекти, по които работи училището, е и пилотният проект „Училище в облака 1:1“, стартирал по инициатива на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

Заместник-кметът на район „Надежда“ Виктория Раловска-Павлова поздрави целия екип на 15 СУ „Адам Мицкевич“ за устойчивия растеж и визията за качествен образователен процес, отговарящ на нуждите на 21 век.