Министър Шалапатова: „Трябва да имаме информация за индивидуалните потребности на всяко дете и семейство“

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова посети 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и се запозна с визията на училищния екип за развитие и за подкрепа на учениците, застрашени от отпадане от образователната система поради бедност. Бяха коментирани успешни практики за социално включване чрез участие в проекти за развиване на талантите на децата и работа с техните семейства. „Това, което вие давате на тези деца, за да израснат като личности, е вярата, че могат да успеят. Всяко едно дете, на което вие подавате ръка да тръгне по пътя си, е една спасена съдба“, каза министър Иванка Шалапатова. Според нея, за да се намали детската бедност, трябва да знаем какви са конкретните нужди на всяко дете. Ръководителят на Управляващия орган на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов представи възможностите за европейско финансиране на проекти в тази насока, включително чрез обучение на родителите и последващата им заетост. Министър Шалапатова подкрепи идеята на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ да работи с широка мрежа от доброволци, което училището е защитило като иновация за новата учебна година.