МУЗИКАТА ИМА ЦВЯТ, А ЦВЕТЪТ ИМА ТОН

На 11.01.2024 г. в 143. ОУ „Георги Бенковски“ се проведе пърформанс по изобразително изкуство с ученици от VI д клас и техните родители.

Темата на урока бе: „Музиката има цвят, а цветът има тон“.

Учениците и родителите рисуваха портрети, пейзажи, абстрактни композиции на фона на жива класическа музика в изпълнение на ученичките – Йоана Алексиева – пиано, и Калина Младенова – цигулка.

Художествените творби са част от благотворителната изложба, в която ще се включат всички ученици от 143. ОУ „Георги Бенковски“ в името на обща кауза.