Набиране на оферти за абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина

Изх. № РУО1-7312/26.03.2020 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с постъпили запитвания, правя следното уточнение:

  1. В РУО – София-град работят 42 служители;
  2. Точките за измерване са 29;
  3. Всички служители следва да преминат на профилактичен преглед;

Моля да имате предвид обстоятелството, че зададените параметри са ориентировъчни. Ако не предлагате някоя от услугите това не е причина да не участвате.

Бихте могли да ни предоставите ценоразпис на услугите.

 МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите СЕ УДЪЛЖАВА до 12:00 ч. на 30.03.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД