Организиране и провеждане на работна среща с представители от териториалните администрации към министерство на образованието и науката

Изх. № РУО1-39927/04.11.2022г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на работна среща с представители от териториалните администрации към министерство на образованието и науката за периода 01.12.2022 г.-02.12.2022 г. очакваме до 11.11.2022 г. Вашите оферти за избор на изпълнител за организиране на мероприятието.

Условия, на които да отговаря предложението:

  • 1 нощувка в хотел с минимум 3 (три) звезди в гр. София. Очакван брой нощуващи – 60 човека.
  • 1 (една) конферентна зала с капацитет до 70 човека, която да бъде технически оборудвана (озвучаване, мултимедия и флип чарт). По възможност залата да е разположена в хотела, в който ще са настанени участниците.
  • 1 закуска
  • 1 вечеря, официална
  • 2 кафе паузи – чай, кафе, минерална вода, сладки

Очакван брой на участниците – до 70 човека.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-947/ 24.10.2022 г. на министъра на образованието и науката/