„Най-добър социален партньор – началник на РУО“ на СБУ за 2023 г. е д-р Ваня Кастрева

На Пети национален конкурс „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ на Синдиката на българските учители (СБУ) с плакет за принос в развитието на социалното партньорство в сектор „Образование“ бе отличена д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град.

Д.ик.н. Янка Такева подчерта съществената роля на отличното партньорство между РУО-София-град и СБУ за изграждането на успешна образователна среда в столицата, за което свидетелстват и водещите резултати на софийските училища, както и за осигуряването на все по-добри условия за развитието и квалификацията на учителите в София. За тези постижения забележителен е личният принос на д-р Ваня Кастрева.

Тържествената церемония по награждаване на най-активните синдикални членове и най-добрите социални партньори на СБУ за 2023 г. се проведе на 15 декември 2023 г. след 42. Синдикален съвет на СБУ. Присъстваха представители на Министерството на образованието и науката, Конфедерацията на независимите синдикати в България, общинските администрации, академичната общност, членове на СБУ, съмишленици и приятели от цялата страна на най-големия учителски синдикат у нас.

В празничната вечер почетните си отличия получиха номинираните в заключителните етапи на 18.Национален конкурс на  СБУ „Синдикалист на годината“, 17. Национални конкурси на СБУ – „Най-добър социален партньор – кмет“ и „Най-добър социален партньор – директор“, 25. Национален конкурс на СБУ „Журналист на годината“, 5. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – началник на РУО “ и 3. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор на Дирекция“.

В различните категории от столицата с призове бяха удостоени кметът на район „Триадица“ – Димитър Божилов, кметът на район „Надежда“ – инж. Димитър Димов, Весела Палдъмова-Ковачева – директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов“,  Жанета Бранкова – директор на 112. ОУ „Стоян Заимов“, Нели Найденова-Филипова – директор на 10. СУ „Теодор Траянов“  и Снежана Тодорова – ДГ №128 „Феникс“.

Д.ик.н. Такева открои  важността на етиката във взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование и силата на личния пример в работата при възпитанието на ценности.