Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“

Изх. № РУО1-8385/ 15.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8356/ 14.04.2020 г. Ви уведомявам, че се удължава срокът за изпращане на творбите за Националния конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“ до 31.05. 2020 г.

Не се променя статутът на конкурса, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД