Национален конкурс за деца „Гаранция: #щастливо детство“

Държавната агенция за закрила на детето обявява национален конкурс за видеа и фотографии на тема: „Гаранция: #щастливо детство“ (писмо с вх. № РУО1-30266/09.08.2022 г.). Участници в него могат да са всички деца на възраст от 10 до 17 години, разделени в групи от 10 до 13 години и от 13 до 17 години.

https://bit.ly/3QoufyR