Национален конкурс за поезия „Пробуждане“

Изх. № РУО1-2754/01.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2494/30.01.2023 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Национален конкурс за поезия „Пробуждане“, организиран от Младежки парламент Русе. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 27.03.2023 г.

 

Приложение:

1.Конкурс за поезия – статут.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД