Националната търговско-банкова гимназия отбелязва един вековен юбилей с изложение за практическо обучение с ученически банки и учебни застрахователни компании и учебни митници

Националната търговско-банкова гимназия отбелязва 110 години от основаването си с XXIV панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“ с участието на 60 учебни предприятия. Изложението ще се проведе  на 24 февруари 2023 г. от 9.30 до 15.00 ч. в Интер Експо Център, Зала 3, а на 27 февруари 2023 г. от 18.00 ч. в залата на Националната опера и балет ще се състои тържествено събрание и концерт. 

От 1997 г. се разработва проекта „Интегративно практическо обучение“, с който гимназията взема дейно участие в световната мрежа на учебните предприятия PEN WORLDWIDE. От 1997 до 2023 г. в училището са създадени повече от 500 учебни предприятия. В НТБГ работят най-голям брой учебни предприятия в света в едно учебно заведение за всяка учебна година – 20 учебни банки, 6 учебни застрахователни компании; 34 учебни фирми. НТБГ има 53 ментори и спонсори на учебните предприятия – банки фирми и организации. За първи път в България в гимназията са създадени учебни банки, учебни застрахователни компании и учебни митници; 

НТБГ е най-голямото професионално училище в страната и се радва на висок интерес от страна на ученици и родители. През 2022-2023 учебна година в него се обучават 1 327 ученици в 50 паралелки. Гимназията обучава ученици в две направления: „Икономика и управление“ и „Приложна информатика“ по специалностите: „Банково дело“, „Застрахователно и осигурително дело“, „Оперативно счетоводство“, „Бизнес администрация“, „Икономическа информатика“, „Електронна търговия“. Интензивно се изучават пет чужди езика: английски език, немски език, френски език; испански език, руски език. От 1913 г. до 2022 г. училището са завършили повече от 30 000 икономисти, счетоводители, финансисти, търговци и др.