Националната финансово-стопанска гимназия отбеляза международния ден на поезията и международния ден на поета Данте Алигиери

С откриване на двуезичната изложба „Да опознаем Данте“ в Националната финансово-стопанска гимназия беше отбелязан международният ден на поезията 21.03.2023г. Откриването на изложбата е в навечерието на „Денят на Данте“ – 25.03.2023 г., който се отбелязва в цяла Европа. Изложбата е дарение за училището от Италианския културен институт и специалност „Италианска филология“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

Изложбата бе открита от директорката на Италианския културен институт – г-жа Мария Маца. Официални гости на събитието бяха и г-н Станислав Георгиев, старши експерт по български език и литература в РУО София-град, г-жа Събка Попова, старши експерт по български език и литература в РУО София-град доц. д-р Неда Бояджиева, ръководител на специалност „Италианска филология, Лина Джоя, лектор по италиански език в СУ „Св. Климент Охридски, гл. ас. д-р Радея Гешева, преподавател в катедрата.

В откриването взеха участие и ученици на гимназията, които доказаха, че техните интереси надхвърлят обсега на икономическите дисциплини, а се простират широко и в областта на хуманитаристиката. Водещите на събитието, учениците от 11. г клас – Ванеса Стоянова и Никлой Димитров, демонстрираха задълбочено познаване на живота и творчеството на Данте Алигиери и успешно прилагане на интеркултурни и интердисциплинарни връзки. В оригинал беше прочетен откъс от Дантевия „Ад“ от ученичката в 9.е клас Мартина Пингарова. Гостите се докоснаха и до талантите на НФСГ. Невена Цветанова от 8.б клас и Марина Маринова от 9.з клас изпълниха две музикални произведения на италиански език.

Учениците от гимназията показаха, че владеят не само изкуството на счетоводните, финансовите и търговските науки, които се свързват с люлката на Ренесанса, но и имат един по-широк поглед върху вълнуващия свят на изпреварилия времето си енциклопедичен творец Данте Алигиери и неговата „Божествена комедия“.