Националният археологически институт и музей на БАН на гости в 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

На 2 ноември 2022 г. екипът на Националния археологически институт и музей на БАН, проучващ раннонеолитното селище Слатина-София, ръководен от акад. Васил Николов, представи пред учениците от 5. и 7.A клас на 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ резултатите от дългогодишните проучванията на обекта.

Учениците бяха запознати с историята на най-старото селище на територията на град София. Разказано им беше откъде пристигат създателите на селището в края на VII хилядолетие пр. Хр.; как протича животът на неговите обитатели – една от първите земеделско-скотовъдни общности на територията на Централните Балкани; защо селището престава да съществува след близо 500 години динамичен живот.

Накрая учениците отговаряха на въпроси свързани с живота на праисторическите хора. Всички получиха информационни и рекламни материали, свързани с проучването на раннонеолитното селище.

Инициативата се провежда в рамките на проекта „София преди 8 хиляди години: раннонеолитно селище Слатина-София“, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община през 2022 г. и благодарение на любезното съдействие на ръководството на 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“.