Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности

За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки.

За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря – 2 щатни бройки.