Национално състезание по компютърни мрежи

На 1 април 2023 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе Националното състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – София-град и ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София.

Отличени бяха следните ученици:

  • I място – Иво Иванов – XII клас, ТУЕС;
  • II място – Боян Жечев – X клас, ТУЕС;
  • III място – Адриан Стоев – XII клас, ТУЕС.

Специални награди получиха:

  • За най-малък участник – Мутлухан Мехмедали – VIII клас, Кърджали;
  • За дебют – Преслав Маринов – XI клас, Ловеч;
  • За девойка – Рая Литов – XII клас, ТУЕС.

Наградите за победителите са осигурени от Министерство на образованието и науката, TelebidPro и Cisco.