Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил

Изх. № РУО1- 3190/ 06.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на началника на РУО-Ловеч с вх. № РУО 1-2862/ 03.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 13, 14 и 15 март 2020 година в град Ловеч ще се проведе традиционното Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил.

Регламентът на състезанието е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Домакин на състезанието е ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават от VIII до XII клас в профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил.

Състезанието се провежда под патронажа на Корнелия Маринова – кмет  на община Ловеч.

Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи. За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

Състезанието е включено в раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година, като учениците, класирани на първо, второ или трето място придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Съгласно регламента на състезанието, директорът на училището, в което се обучават участниците в състезанието, изпраща до директора на училището-домакин на състезанието:

– списък на учениците, подали заявление за участие;

– списък на учениците, които не са изразили съгласие за информираност и съгласие.

Училищата сами заявяват нощувките в избрания от тях хотел.

Хранене на участниците в стола на гимназията: В приложение 2 моля да изразите Вашето желание за организирани хранения, като заявите съответните бройки за предложените дати.

В приложение 2 моля да изразите Вашето желание за организирани посещения на исторически забележителности в гр. Ловеч.

Заявките по Приложение 1 и Приложение 2 да се изпращат до 17 часа на 28.02.2020 г. на електронната поща на Радослав Хитов – директор на  ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч [email protected] и на електронната поща на Валентина Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Ловеч [email protected].

Телефони за контакти:

0879590410 – Р. Хитов – директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“-Ловеч;

0878655292 – В. Димитрова – старши експерт по математика в РУО-Ловеч.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Заявка за участие – Приложение 1
  2. Заявка за организирани хранения и посещения на исторически забележителности в гр. Ловеч – Приложение 2
  3. Програма за състезанието – Приложение 3
  4. Списък с хотели в гр. Ловеч – Приложение 4

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД