Национално състезание по математическа лингвистика

Изх. № РУО1- 34989/17.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД-09-2784/29.10.2019 г. и Заповед № РД-09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаващи правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2019/2020 година, в периода 24.01.–26.01.2020 г. в град Благоевград ще се проведе Националното състезание по математическа лингвистика.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Благоевград.

Домакини на Националното състезание по математическа лингвистика са РУО – Благоевград и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград.

За място на провеждане е определена ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград.

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 17.01.2020 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес:

https://forms.gle/pLzdQyfoqfoHtn1q7

За участието си в националното състезание по математическа лингвистика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Сканираните декларации на учениците се изпращат до 17.01.2020 г. на e-mail: [email protected].

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Електронната форма за регистрация, условията за настаняване и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград – https://www.pmg-blg.com/.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Славка Манова–старши експерт по математика в РУО-Благоевград, телефон: 0895/564 778 и e-mail: [email protected].

 

Приложение:

  1. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по математическа лингвистика

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД