Началникът на Регионално управление на образованието – София-град посети Европейската седмица на програмирането 2019 в Столична библиотека

На 7 октомври 2019 г. по време на Европейската седмица на програмирането в Столична библиотека се проведе демонстрация по 3D печат (триизмерно рисуване, сканиране и принтиране) за ученици от началeн етап. Тя беше посетена от д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град.

Директорката на Библиотеката на София госпожа Юлия Цинзова запозна госпожа Кастрева с постиженията на библиотеката в областта на дигитализацията и другите проекти за цифрово включване, в които тя участва.

Присъстваха ученици от 120 ОУ “Г. С. Раковски“.