НА РОДИТЕЛИТЕ И ДОБРОВОЛЦИТЕ В БЯЛО – С ЦЯЛАТА НИ ЛЮБОВ!

На 10.11.2021 г. се проведе първото изследване с бързи неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 на учениците от начален етап. Всички резултати са отрицателни.

Училищното ръководство изказва огромната си благодарност на включилите се в изследването родители. Тяхната съпричастност и помощ е изключително ценна за нас!

В изследването взеха участие  и студенти – 2. курс от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  на Медицински университет – София и техните ръководители госпожа  Надя Манолова и госпожа Таня Попова!

Медицинските специалисти създадоха ведра и спокойна обстановка със своята младост и професионализъм.

Огромна благодарност и успех в благородната Ви професия!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ ВЪВ ВСИЧКО!